Aktualności

Witaj, świecie! 6 września 2018

Jest to przykładowy post w języku polskim.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
przetwarzanie jest zgodne z prawem w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Gołąbek, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą DYNOSOFT Wojciech Gołąbek z siedzibą w Katowicach (40-144) przy ulicy Józefowskiej 6, e-mail: dynosoft@dynosoft.pl, tel. 606-341-144.

Pragniemy wskazać, że mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, a także w sytuacjach prawem przewidzianych do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania.